Καλέστε μας: +30 694 7847738Δίνουμε ζωή στον υπολογιστή σας...

Εγγύηση & όροι χρήσης

 

guarantee

 

 

Η δουλειά μας τελειώνει μόνο με την πιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη και την έγκριση του ή όταν εξαχθεί μη συμφέρουσα επισκευή του Η/Υ.

Η εταιρία μας παρέχει εγγύηση για τις υπηρεσίες της, τόσο στις επισκευές Software και Hardware που γίνονται στο Service μας όσο και στις υπηρεσίες που παρέχονται στο χώρο του πελάτη με φυσική παρουσία του τεχνικού. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης των υπηρεσιών μας, για την σωστή ενημέρωση σας και την αποφυγή προβλημάτων.

arrow Χρόνος Επισκευής

Ο εκτιμώμενος χρόνος επισκευής των συσκευών, για τον οποίο ενημερώνεται ο πελάτης κατόπιν ελέγχου, ενδέχεται να μεταβληθεί. Αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων :

 • Η έλλειψη διαθέσιμων ανταλλακτικών και η παραγγελία τους.
 • Η καθυστέρηση παράδοσης ανταλλακτικών από τις μεταφορικές εταιρίες ή από το ταχυδρομείο.
 • Η μη αναμενόμενη αύξηση στην κίνηση του Service
 • Οι πολλαπλές προσπάθειες επισκευής μη τυποποιημένου προβλήματος
 • Η δοκιμή της επισκευασμένης βλάβης πριν την παράδοση στον πελάτη

Το τεχνικό μας τμήμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα που δίνεται στον πελάτη, όμως συμβαίνει κάποιες φορές να μην τηρείται για τους παραπάνω λόγους.

Ο πελάτης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από την εταιρία να του παραδώσει τον εξοπλισμό του σε περίπτωση που θεωρήσει ότι έχει εξαντληθεί το χρονικό περιθώριο. Η εταιρία οφείλει να προετοιμάσει τον εξοπλισμό του για παράδοση, έστω και ανεπισκεύαστο, μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από το αίτημα του πελάτη.

arrow Κόστος Επισκευής

Το κόστος επισκευής δύναται να αλλάξει κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη. Τα κόστη τα οποία αναφέρονται σε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον πελάτη σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δέσμευση για την εταιρία.

Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν στην πορεία μιας επισκευής και αυτό διότι μπορεί να συμβούν τα παρακάτω :

 • Να χρειαστούν επιπλέον ανταλλακτικά. Ο τεχνικός μπορεί να έχει εκτιμήσει μόνο το κόστος μιας σειράς από χαλασμένα ανταλλακτικά και να έχει ενημερώσει τον πελάτη σχετικά. Συμβαίνει όμως, μόλις αντικατασταθεί κάποιο ανταλλακτικό να προκύπτει ότι υπάρχει βλάβη και σε άλλα εξαρτήματα.
 • Να αλλάξουν οι τιμές των ανταλλακτικών λόγω μεταβολής της τιμής από τον προμηθευτή.

 

Προειδοποιήσεις για την επισκευή VGA / Motherboard

Κατά την επισκευή μητρικής πλακέτας και κάρτας γραφικών σε laptop, γνωστοποιούνται στον πελάτη οι ακόλουθοι κίνδυνοι:

 • Ο εξοπλισμός χάνει οποιαδήποτε εγγύηση είχε πριν την επισκευή, από την κατασκευάστρια εταιρία
 • Ο εξοπλισμός μπορεί να παραδοθεί σε μη λειτουργική κατάσταση. Οι ενέργειες που κάνει το τεχνικό μας τμήμα για να επιδιορθώσει η μητρική πλακέτα ή η κάρτα γραφικών σε κάποιο laptop δεν είναι εγκεκριμένες από τις αντιπροσωπείες και ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα κυκλώματα του laptop καθιστώντας το άχρηστο προς πάσα λειτουργία.
 • Μια τέτοια επισκευή μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί αρκετές φορές μέχρι η συσκευή επιδιορθωθεί ή καταστεί μη λειτουργική.

Ο πελάτης που θα προσκομίσει το laptop του για επισκευή μητρικής πλακέτας ή κάρτας γραφικών, γνωρίζει εξ' αρχής ότι παίρνει το ρίσκο, είτε να επισκευαστεί ο εξοπλισμός του σε πολύ οικονομική τιμή από το να αλλάξει μητρική πλακέτα, είτε να τον παραλάβει ανεπισκεύαστο ή μη λειτουργικό.

arrow Εγγύηση Επισκευής Υπολογιστών

Για κάθε επισκευή  που γίνεται εντός και εκτός της εταιρίας μας, παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα το οποίο επισκευάσαμε παρουσιαστεί ξανά εντός  ημερών από την ημερομηνία επίσκεψης του τεχνικού στο χώρο σας, τότε η εταιρία μας υποχρεούται σε δωρεάν παροχή υπηρεσίας προς τον πελάτη, ούτως ώστε να αποκατασταθεί πλήρως το πρόβλημα του ή να εξαχθεί διάγνωση η οποία οδηγεί σε πρόβλημα hardware και μή συμφέρουσα επισκευή του Η/Υ.

arrow Δεν καλύπτονται τα παρακάτω :

 • Το κόστος και η εργασία ανταλλακτικών, αν ο ίδιος ο πελάτης φέρει ευθύνη για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε
 • Αν το πρόβλημα του εξοπλισμού οφείλεται σε hardware αίτια τα οποία για οποιοδήποτε λόγο αρνείται να καλύψει ο πελάτης.
 • Οποιοδήποτε επιπρόσθετο εξάρτημα ή παροχή υπηρεσίας τα οποία δεν αποτελούσαν κομμάτι της αρχικής επισκευής που έγινε από την εταιρία μας
 • Όταν υπάρχει υπαιτιότητα του πελάτη για μόλυνση από ιό, spyware, trojan η οποία προκλήθηκε από την επίσκεψη του σε δικτυακούς τόπους που είχαν αναφερθεί ως κακόβουλοι από τον τεχνικό ή οποιαδήποτε άλλη εκούσια ενέργεια που έγινε εις γνώστη του πελάτη οτι διατρέχει κίνδυνο μόλυνσης.

 

arrow Εγγύηση επισκευής Laptop / Notebook

Σε περίπτωση επισκευής Laptop / Notebook, η εταιρία μας παρέχει 3 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας του υπολογιστή.

Εάν ο φορητός υπολογιστής που επισκευάστηκε από τεχνικό μας για θέμα Hardware, παρουσιάσει ξανά τα ίδια συμπτώματα, η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να παραλάβει και να επιδιορθώσει το Laptop χωρίς καμία χρέωση του πελάτη.

arrow Δεν καλύπτονται τα παρακάτω :

 • Πρόκληση της ίδιας βλάβης από κακό χειρισμό του χρήστη (π.χ. πτώση, βίαιη μετακίνηση, χρήση σε υπερβολικές θερμοκρασίες κλπ)
 • Πρόκληση βλάβης από ελαττωματικό μετασχηματιστή του χρήστη ο οποίος δεν έχει ελεγχθεί από την εταιρία μας.