Καλέστε μας: +30 694 7847738Δίνουμε ζωή στον υπολογιστή σας...

Συστήματα παρακολούθησης CCTV

dvrcameras

 

Τα οπτικά συστήματα παρακολούθησης εγκαθίστανται με τη χρήση διάφορων τεχνολογιών. Ένας ιδιαίτερα πρακτικός τρόπος παρακολούθησης χώρου, είναι η χρήση ενός συστήματος που ονομάζεται κύκλωμα τηλεόρασης κλειστού τύπου CCTV (Closed-Circuit Television). Τα συστήματα παρακολούθησης μέσα από τις κάμερες συλλέγουν τις εικόνες στέλνοντας τες σε ένα καταγραφικό (DVR) όπου από εκεί θα αποθηκευτούν στα διάφορα μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, USB flash drives, κ.α.) και μπορούν να μεταδοθούν σε τοπικές οθόνες παρακολούθησης (δωμάτιο ελέγχου) ή και σε απομακρυσμένες θέσεις P2P (Point to Point).