Καλέστε μας: +30 694 7847738Δίνουμε ζωή στον υπολογιστή σας...

Εγκατάσταση σύνδεσης ADSL & Παραμετροποίηση Router

internet

Στις μέρες μας που το Internet έχει γίνει απαραίτητο και μπορείτε να το έχετε με πολύ μικρό κόστος η εταιρία μας  αναλαμβάνει να στείλει τεχνικό στο σπίτι σας  αφού έχει γίνει η όλη προεργασία από τον πάροχό σας και σας σταλεί ο εξοπλισμός στο χώρο σας να σας κάνουμε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις και να εξασφαλίσουμε ότι όλα θα λειτουργούν κανονικά και χωρίς προβλήματα.

arrow  Ο τεχνικός μας εκτελεί τις παρακάτω εργασίες:

  • Μελέτη και έλεγχος της γραμμής και των πριζών στο χώρο
  • Εγκατάσταση και ρύθμιση του Router
  • Ρυθμίσεις και εκπαίδευση του περιηγητή σας ( Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, κτλ.)
  • Παραμετροποίηση του e-mail (Windows Live, Microsoft Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird)

 

Εκτιμώμενος χρόνος για την παραπάνω εργασία 1 -2 ώρες